Werkgevers met handen in hun haar

Het ziekteverzuim onder werknemers is en blijft een significant vraagstuk, met psychische klachten zoals stress, overspannenheid en burn-out als belangrijke oorzaken. Zorgwekkend is hierbij de toename van langdurig verzuim, voornamelijk door psychische klachten. Het vereist een proactieve aanpak om een veerkrachtige werkomgeving te creëren en te behouden.

Er hoeft niet altijd sprake te zijn van uitval. Soms is er sprake van verandering van gedrag en verminderd functioneren. Juist vroegtijdige signalen dienen serieus genomen te worden omdat deze kunnen leiden tot uitval.

Langdurig verzuim kan spanningen veroorzaken tussen werkgever en werknemer. Het verzuim hoeft overigens niet altijd werk gerelateerd te zijn. Als werkgever voelt u zich soms onmachtig. In alle gevallen is het belangrijk dat er zorgvuldig een re-integratietraject wordt ingezet, afgestemd op de individuele behoeften van de werknemer.

Hoe voorkomt u (psychisch) verzuim?
Het herkennen én er-kennen van signalen is cruciaal. Oprechte aandacht geven voor het vraagstuk is cruciaal. Daarbij is het belangrijk te onderzoeken wat iemand nodig heeft en wat welke hulp passend is.

Na een traject is de kans voor een terugval nagenoeg nihil.
Klik hier om direct contact op te nemen.